algemene verkoopvoorwaarden

Elke bestelling impliceert van de koper de aanvaarding van deze voorwaarden. Daarom kan ons geen enkele tegengestelde clausule worden tegengewerkt als we deze niet formeel hebben aanvaard.

CONCLUSIE VAN DE VERKOOP

De verkoop wordt als definitief beschouwd na ontvangst van de bestelbon en de bijbehorende betaling.

PRIJS

We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om onze prijzen bij te werken voor elke bestelling die wordt geplaatst op een verlopen bestelbon. Onze prijzen zijn BTW inclusief, vertrek Luxemburg.

BETALINGSVOORWAARDEN

Tenzij anders bepaald, dient betaling bij de bestelling te worden gevoegd. Geen enkele bestelling die niet vergezeld gaat van de betaling kan worden gehonoreerd.

EIGENDOM

De producten worden eigendom van de klant op de dag en het tijdstip van hun verzending of hun verwijdering uit onze lokalen. Om hygiënische redenen wordt geen enkel product teruggenomen of omgeruild.

LEVERING

Levering vindt plaats door de producten te overhandigen aan een vervoerder voor het buitenland of aan het postkantoor voor Frankrijk. Levertijden, indien aangegeven, worden uitsluitend ter informatie gegeven. In geval van vertraging in de levering, kan de annulering van de bestelling alleen worden aangevraagd en verkregen na een ingebrekestelling niet gevolgd door uitvoering door onze schuld, binnen een termijn van één maand. In geen geval kan een schadevergoeding van ons worden gevraagd.

Wij beschouwen onszelf als bevrijd van onze verplichtingen op het gebied van levertijd, in het geval van een gebeurtenis buiten onze controle, vertraging door de koper bij het verstrekken van documenten of informatie die nodig zijn voor de uitvoering van onze verplichtingen.

KLACHTEN

Klachten moeten uiterlijk binnen de drie dagen na ontvangst van de producten worden ingediend per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Retourneren kan niet zonder onze schriftelijke toestemming.

GARANTIE

De garantie van onze producten is, bij uitdrukkelijke overeenkomst, strikt beperkt tot de vervanging van producten die wij als defect hebben erkend, dit met uitsluiting van alle kosten, vrijwaringen en schade.

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN

In geval van een geschil, van welke aard dan ook, blijft de rechtbank van koophandel van LUXEMBURG als enige bevoegd.